Zee kind

 

Mijn ogen zijn dicht mijn voeten stevig op de grond

Geworteld als een eeuwen oude boom

De kreunende wind blaast mij haast omver

Geluiden om mij heen ze zijn verstomd

Als je goed luistert hoor je alleen de geluiden van de zee

Het geritsel van de schelpen in de branding

Een meeuw schreeuwt en zoekt de thermiek

Een ferme windstoot neemt mij bijna mee

Dit zijn de krachten die ik zoek

Deze onstuimige storm dit geweld

Hij blaast mij in de rug

Mijn lichaam bijna als een boom neergeveld

Voeten nog steeds stevig in het zand

De storm speelt met mij

Trekt aan mijn handen aan mijn vingers

Maar ik blijf staan mijn haren als zeewier op het getij

Heen en weer fladdert mijn jas

Klapperend als een zeil in de wind

Kom maar op met die storm ik ben en blijf een zee kind.